ליש למשוט של חברת Mocke

הליש עוצב בכדי לאבטח את המשוט לכלי השייט, השימוש בליש נועד למנוע איבוד של המשוט במקרה של התהפכות בים.

Call Now Button