THINK ION

קיאק סרף סקי למתקדמים +

דגם חדש בסדרה של THINK  אשר תוכנן לאפשר גישור על הפער הקיים בין חותרים מתקדמים לבין דגמי העילית. הדגשת הקימור לאורך גוף הקיאק ב-ION  מייצרת חתירה רכה למול הרוח וחלקה במורד הרוח, כמו גם תוספת יציבות למרות מימדי הסירה בזכות הנמכת מרכז הכובד של החותר ביחס למים. ה-ION ללא ספק מחדש לחותרים המתקדמים בחיפושם אחר הקיאק הבא – מימדי הכלי וביצועיו כמעט זהים לאלה של דגמי העילית.

נתונים ומידות:

Think ION Performance

אורך: 6.42 מטר
רוחב: 44.5 ס"מ
עומס: 75-125 ק"ג
חומר גלם: Fibreglass / Coremat / Epoxy / Vacuum
משקל: 15.5 ק"ג
מחיר: 15,500 ₪

Think ION Elite

 אורך: 6.42 מטר
רוחב: 44.5 ס"מ
עומס: 75-125 ק"ג
חומר גלם: Interwoven Carbon – Kevlar / Honeycomb / Epoxy / Vacuum
משקל: 12.5 ק"ג
מחיר: 19,500 ₪
Call Now Button